به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه‌ ‌ایرانشهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «معرکه در معرکه»، «کافه کات»، «گربه نره و روباه مکار» و «باغ آلبالو» که فروردین و اردیبهشت امسال در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده‌ کرمانی‌ به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «معرکه در معرکه» به کارگردانی سیاوش طهمورث که از روز پانزدهم فروردین در سالن استاد سمندریان با ظرفیت 276 تماشاگر و قیمت بلیت 200،180 و 220 هزار تومان به‌ صحنه رفته است، با 38 اجرا تا تاریخ 29 اردیبهشت و با میزبانی از 6428 تماشاگر، فروشی معادل 1 میلیارد و 107 میلیون و 850 هزار تومان داشته است .به دلیل استقبال تماشاگران، اجراهای نمایش «معرکه در معرکه» تا تاریخ پنجم خرداد تمدید شده است.

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی که از روز چهارم اردیبهشت در سالن استاد سمندریان با ظرفیت 150 تماشاگر و قیمت بلیت 120 و 150 هزار تومان به روی صحنه رفته است، با 22 اجرا تا تاریخ 29 اردیبهشت توانست با میزبانی از 1460 تماشاگر به فروشی معادل 158 میلیون و 812 هزار و 500 تومان دست پیدا کند.

نمایش «گربه نره و روباه مکار» به کارگردانی اوشان محمودی که از روز پنجم اردیبهشت در سالن ناظرزاده‌ کرمانی با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت  160،120 و 200 هزار تومان به روی صحنه رفته است، با 21 اجرا تا تاریخ 29 اردیبهشت توانست با میزبانی از 2986 تماشاگر به فروش 400 میلیون و 760 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «باغ آلبالو» به کارگردانی میکائیل شهرستانی که از روز 25 فروردین در سالن ناظرزاده‌ کرمانی با ظرفیت 212 تماشاگر‌ و قیمت بلیت 150 هزار تومان به صحنه رفت، با 29 اجرا تا تاریخ 29 اردیبهشت و با میزبانی از 2577 تماشاگر، فروشی معادل 284 میلیون و 165 هزار تومان داشته است.