به گزارش پلاتو هنر، قالی‌های بهرام دبیری تا ۱۱ خردادماه در گالری فیوز کاشان در معرض تماشا قرار دارد.

بهرام دبیری در بیانیه این نمايشگاه نوشته است: «هواپیمائی که زیباست خوب هم پرواز می‌کند

همیشه دوست دارم در هر گفتگویی لغات مورد استفاده مرا تعریف کنیم و به توافق برسیم، تا منظورمان را  روشن تر بیان کنیم. صفاتی مثل: صنایع دستی، مثل: هنرهای کاربردی و …

نگاهی تاریخی به (بخصوص در ایران) به اشیائی که روزمره در زندگی از انها استفاده می‌کنیم، يادآور نکته مهمی برای ماست.

هر آنچه که زیباست خوب هم کار می‌کند.

زیبائی به معنای عملکرد»

این گالری در نشانی کاشان، میدان کمال الملک، خیابان محتشم، کوچه شهیدان ثابت (قدر16)، خانه منوچهری برپاست.