به گزارش پلاتو هنر، هانیه رحیمی، کارگردان‌ نمایش «بوفالوی آمریکایی» نوشته دیوید ممت درباره این نمایش که در پردیس تئاتر تهران روی صحنه است، توضیح داد.

رحیمی عنوان کرد: «کارگردانی نمایش «بوفالوی آمریکایی» اولین تجربه کارگردانی من به صورت حرفه‌ای به شمار می آید.»

او ادامه داد: «در متن اصلی 3 شخصیت مرد وجود دارد. اما ما در این نمایش از 2 بازیگر مرد و یک بازیگر زن که خود من نقش آن را بازی می کنم؛ استفاده کردیم.»

این هنرمند مطرح کرد: «ما احساس کردیم صاحب سمسماری که یک خانم باشد، اتفاق ویژه تری رقم خواهد زد. چراکه تاکنون اینگونه به نمایش نگاه نکرده بودیم. این زن از بیرون برخوردهای مردانه ای دارد و این پارادوکس و تناقض را انتخاب کردیم.»

رحیمی با بیان اینکه تنها در تغییر جنسیت یکی از شخصیت ها خلاف متن عمل کرده است، گفت: «ما به جز تغییر شخصیت در سایر موارد کاملا مطابق با متن اثر پیش رفتیم.»

او افزود: «ما به دلیل بحث مالی به پردیس تئاتر تهران رفتیم. تنها سالنی که شرایط مساعدتری ایجاد کرد و اینگونه سعی کردیم تا هزینه ها را مدیریت کنیم.»

رحیمی در پایان گفت: «ما برای اینکار زحمت زیادی کشیدیم و امیدوارم که مخاطبان از کار راضی باشند.»