به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه انفرادی تارا حسنی به نام «ضمیر معلق» تا يكشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گالری موتورخونه شیراز در معرض تماشا قرار دارد.

مریم رئیسی در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: «هنر دوران گاهی منادی تعلیق و وانهادگی است؛ اما وانهادگی که زندگی را به گودال نسبیت محض و بی‌معنایی نمی‌اندازد. از پس رهایی از بند لوگوس تعهدی در هنر شکل می‌گیرد به این جهان و همین زمین. «اندیشه ما، جدا از بیانش به وسیله واژه‌ها، تنها توده‌ای بی‌شکل و نامتعین است… بدون زبان، اندیشه همچون سحابی مبهم و ناشناخته‌ای است.هیچ اندیشه‌ از پیش موجودی یافت نمی‌شود و هیچ چیز پیش از ظهور زبان متعین نیست» نفی تقدم اندیشه بر زبان ما را به هویت تاریخی‌مان ارجاع می‌دهد.

زمانی که زیبایی مشروعیت خود را از نسبتش با لوگوس (منطق عقلانی) دریافت می‌کرد گذشته است؛ رسوخ تاریخ در متافیزیک این امر را میسر کرد و این دنیا را به آن تعلیقی که حرفش بود وارد کرد؛ اینجا «دیگری» نقش مهمی دارد و امکان تحقق معنا و درک آن به مخاطب وابسته است.»

«ضمیر معلق» همه روزه از ساعت 17 تا 22 در نشانی شیراز، خیابان ارم، کوچه ۳، خانه هنر شیراز میزبان مخاطبان است.