به گزارش پلاتو هنر، کتایون ریاحی، بازیگر سینما و تلویزیون با انتشاری در صفحه مجازی خود از احضارش به دادگاه خبر داد.

او در صفحه خود نوشت: «مقرر شد به هر دو دادگاه فردا صبح مراجعه کنم.»

ریاحی یکی از نخستین بازیگرانی بود که در شهریور ۱۴۰۱ در حمایت از اعتراضات اجتماعی، کشف کرد. او در ۲۹ آبان در قزوین بازداشت شد. ریاحی در آذر ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد شد.