به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه پانزدهم  اردیبهشت ماه سال 1402 به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی  که از  روز 27 فروردین ماه اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 150 هزار تومان آغاز کرده است تا پایان روز جمعه پانزدهم اردیبهشت‌ماه  با مجموع  18 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و میزبانی از 3 هزار و 821 نفر به فروشی معادل 442 میلیون و 620 هزارتومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اپرای شیپور» به کارگردانی فریدون ولایی که از روز 27 فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر آغاز کرده است تا روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه با قیمت بلیت 100 هزار تومان، مجموع 18 اجرا و 808 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 57 میلیون و 560 هزارتومان  فروش داشته است.

نمایش «مردمان خشمگین» به کارگردانی ایرج افشاری که از روز 27 فروردین ماه در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر پیش روی مخاطبان قرار گرفته است، تا روز جمعه پانزدهم اردیبهشت با قیمت بلیت 100 هزار تومان، مجموع  18 اجرا و یک هزار و 290  تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 96 میلیون و900 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش « فراموشان» به کارگردانی امیر امیری نیز که از روز 27 فروردین ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 90 هزار تومان آغاز کرده است (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) با 18 نوبت اجرا  و میزبانی  از 557 تماشاگر به فروشی معادل 37 میلیون و 872 هزار تومان  دست پیدا کرده است.

نمایش «لانگ شات» به کارگردانی محمدرضا مالکی هم که از روز 27 فروردین ماه در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر اجرای خود را آغاز کرده است تاکنون با 18 نوبت اجرا، قیمت بلیت 100 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و 850 تماشاگر 63 میلیون و 340 هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «ماشین دودی» به کارگردانی حسین تفنگدار هم که از ششم فروردین ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر و قیمت بلیت 70 تا 80 هزا تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) تا روز جمعه پانزدهم اردیبهشت‌ماه  با 23 نوبت اجرا و 2 هزار و 985 تماشاگر به  فروشی معادل 143 میلیون و 220 هزار تومان  دست پیدا کرده است.

نمایش «مانتکو در سرزمین پادشاهی» به کارگردانی مهدی خجستگی هم  که از روز هفتم فروردین ماه با قیمت بلیت 40 هزارتومان در تالار هنر روی صحنه رفته است، تاکنون با مجموع 27 اجرا و 2 هزار و 185 تماشاگر (با احتساب  ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 69 میلیون و 871 هزار تومان دست یافته است.