به گزارش پلاتو هنر، جلسه معارفه اعضای شورای تخصصی کتاب و مشاوران دفتر آموزش، پژوهش و انتشارات نمایش، روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت در دفتر مدیرکل هنرهای نمایشی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور کاظم نظری (مدیرکل هنرهای نمایشی) و نرگس یزدی (مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش) برگزار شد، اسرافیل فرج اللهی (مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی)، منصور براهیمی، حمیدرضا افشار، محمدباقر قهرمانی، حسین فدایی‌حسین و داوود دانشور را به عنوان اعضای شورای تخصصی کتاب و مشاوران دفتر آموزش، پژوهش و انتشارات نمایش، معرفی کرد.

این شورا قرار است تا در گزینش آثار تالیفی و ترجمه و مشورت در پروژه‌های آموزشی و پژوهشی با دفتر آموزش، پژوهش و انتشارات نمایش همکاری داشته باشد.

حسین فدایی‌حسین و داوود دانشور، از اعضای شورای تخصصی کتاب و مشاوران دفتر آموزش، پژوهش و انتشارات نمایش، به دلیل مشغله کاری در این جلسه حضور نداشتند.