به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه انفرادی ایولو موروان با عنوان «جزر در مهرآباد» تا يكشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در گالری موتورخونه شیراز در معرض تماشا قرار دارد.

شیدا بردبار هنرمند در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: «سال‌ها پیش، برای سپری کردن بلای عشق، از صاحب‌نظری توبه کردم. بر سر جاده نشستم و نظاره کردم یادی که می‌رفت و ناکامی که می‌آمد. عُمری که کوتَه بود و وعده‌ای که به درازا می‌کشید. همتی از عشق گریزان و دیوار صبری به کوتاهی یک‌نفس. با اهدافی بزرگ و مقصدی دور، باعجله و بی‌توجه به راه، می‌رفتند و می‌آمدند. حتی یک لیوان چای زغالی هم کسی را باز نایستاند و تنها یک جای پا برایم به یادگار ماند. حال در این نوبهار بی شکوفه، عهد بُرنایی به قول خود وفا کرد و سَررسید. جام سیمین به همراه آورد و «مِی چو فُرو شُد به کام عقل به ناکام رفت» عقل و جانم برفت که بی‌جرم کُشتم و جان در قدمت ریختم. قدم بزن ای دوست و ببین «اینم حیات بس که مُردم به کام دوست.»

(برگرفته از غزلیات سعدی)»

گالری موتورخونه در سال ۱۳۹۷ در شیراز توسط سپهر سیاح افتتاح شد. گالری موتورخونه ادعا می‌کند که در کیوریتینگ هنر معاصر هم گام با تئوری نوین این زمینه حرکت می‌کند و با پایبندی بر اصول اخلاقی از نهادهای پیشرو با رویکرد معاصر در گالری داری ایران محسوب می‌شود. چشم‌انداز گالری تغییر در بازار هنر ایران از رویکرد دکوراتیو به رویکرد معاصر و اخلاقی است.

این گالری در شیراز، خیابان ارم، کوچه ۳، خانه هنر شیراز قرار دارد و از ساعت 9 تا 22 میزبان مخاطبان است.