به گزارش پلاتو هنر، روی یکی از دیوارهای عمارت چهلستون اصفهان نقاشی نفیس و تاریخی شبیه به برگزاری آئین چهارشنبه سوری کشیده شده و به همین دلیل به آن اتاق در عمارت چهلستون اصفهان «چهارشنبه سوری» می‌گویند.

نقاشی قرارگرفته در این اتاق یکی از نقاشی‌های بسیار قدیمی این کاخ است که در دوره صفوی با نظارت رضا عباسی و توسط استادکاران او کشیده شده است.

طبق گفته منصور زیرک، کارشناس میراث فرهنگی به ایسنا، با توجه به شنیده‌ها، صددرصد نمی‌توان گفت مضمون این نقاشی چهارشنبه سوری باشد، از یک سو وجود آتش و جمع شدن افرادی دور آن، یادآور برگزاری این آئین است، به همین دلیل آن به تابلوی «چهارشنبه سوری» معروف شد، با این وجود نقل قول‌های زیاد دیگری هم وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. بر اساس پژوهش‌ها احتمال دارد این آئین یک رسم هندی با موضوع مردگان و آئین‌های بعد از مرگ آن‌ها باشد.

در این نقاشی آتش در بالاترین نقطه تصویر قرار دارد. پایین‌تر دختران و پسران مشغول ساز و آواز و رقص هستند.