به گزارش پلاتو هنر، تدوین آیین‌نامه جدید مجوز تاسیس و فعالیت نگارخانه‌ها بعد از بیست سال، فروردین ماه 1400 در اداره کل هنرهای تجسمی انجام شد. فرآیند تدوین و ساماندهی این آیین‌نامه یک سال و نیم به طول انجامید.

پس از تصویب آیین‌نامه جدید، مفاد آیین نامه جدید در دستور کار اداره کل هنرهای تجسمی قرار گرفت.

اما مدتی‌ست که آیین نامه سال 79 در سایت اداره کل هنرهای تجسمی بارگزاری شده است. برای پیگری این موضوع با عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد صحبت کردیم و او به خبرنگار پلاتو هنر گفت: درواقع این موضوع یک اشتباه است که توسط دوستان IT صورت گرفته است. ما چندین بار این موضوع را پیگیری کرده‌ و درخواست داده‌ایم که آیین‌نامه جدید را در سایت بارگزاری کنند.

مدیرکل تجسمی در پایان خاطرنشان کرد: ما درحال حاضر همان آیین‌نامه جدید را در دستور کار داریم و مجوزها براساس مفاد آن صادر می‌شوند.

آيين‌نامه سال 79 در 20 ماده و 7 تبصره به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده است و در اینجا قابل مشاهده است. حال به نظر می‌رسد برای مطالعه آیین جدید باید منتظر اصلاح این اشتباه در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  بود.