به گزارش پلاتو هنر، کارگاه (ورکشاپ) سه روزه نقاشی با عنوان «همنوازی فرم و رنگ» در نگارخانه لاله برگزار می شود.

در آستانه سال نو نگارخانه لاله در نظر دارد با مشاركت دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی تهران وركشاپ نقاشی با حضور هنرمندان و دانشجويان از تاریخ 14 تا 16 اسفند از ساعت ساعت 10 تا 18 برگزار کند.

این ورکشاپ به منظور حمایت از دانشجویان، و کمک به اقتصاد هنر برگزار می شود.

ورکشاپ «همنوازی فرم و رنگ» به طور همزمان در نگارخانه لاله با حضور 20 نفر و در دانشگاه شریعتی با حضور بیش از 40 نفر برگزار خواهد شد.