به گزارش پلاتو هنر، مدتي است كه زمزمه هاي افزايش قيمت بليت هاي سينما از مسوولان مختلف شنيده مي شود. اگرچه هنوزخبري درباره قيمت جديد بليت هاي سينما منتشر نشده و تصميم گيري درباره اين موضوع به يكشتبه هفته آينده موكول شده، اما برخي از سينماداران نسبت به نرخ احتمالي ٧٥ هزار تومان كه گفته مي شود قرار است به تصويب برسد، اعتراض دارند.

فرزين جيراني، مدير پرديس گلشن مشهد است كه در گفت و گو با خبرنگار پلاتو هنر از هزينه  سالن هاي سينما و نرخ مناسب باتوجه به اين هزينه ها مي گويد: اين مبلغي كه در حال حاضر براي بليت سينما پرداخت مي شود، اساسا باتوجه به نرخ تورم، بالا رفتن هزينه ها و شرايطي كه خودتان رويت مي كنيد، مانند قيمت پرژكتورها و سرورها، دستمزد نيروي كار و ساير هزينه ها يك عدد غيرقابل قبولي است. يعني اين مبلغ ٤٥ هزار تومان حتي در سال هاي گذشته ضرر بوده و اصلا عدد منطقي براي بليت سينما نبوده است.

او اضافه مي كند: مقصود ما از افزايش قيمت بليت سينما كسب سود نيست چراكه بايد هزينه هايي كه سينما دارد و شرايط نامناسب سينمادار را در نظر بگيريم. مبلغ بليت فقط در جيب سينمادار نمي رود. بخشي از آن براي صاحب فيلم است و بخشي از آن براي سايت فروش بليت. درنهايت يك درصد ناچيزي به جيب سينمادار مي رسد كه اصلا با نرخ تورم فعلي قابل مقايسه نيست.

نرخ بلیت های سینما برای تامین هزینه های آن قابل قبول نیست

جيراني درباره نرخ جديد بليت هاي سينما مي گويد: حتي نرخ جديد كه هنوز هم تاييد نشده، بايد باتوجه به نرخ تورم در كشور باشد. بايددر نظر بگيريم ميزان حقوق كارمند و هزينه دستگاه ها در سال آينده چقدر است؟ در حال حاضر يك پرژكتور با نرخ دلار خريد و فروش مي شود و شما هم مي بينيد كه قيمت دلار در بازار چه وضعيتي دارد و ساير هزينه ها. با اين وضعيت نرخ تورم، بليت سينما بايد مبلغي باشد كه بتواند هزينه هاي حداقلي سينما را تأمين كند و با اين نرخ ٧٥ هزار تومني هم كه از آن صحبت شده، من فكر نميكنم مشكلي حل شود. اين عدد اصلا براي تأمين هزينه هاي سينما عدد قابل قبولي نيست.

او درباره نرخ مناسب براي بليت هاي سينما توضیح می دهد: بليت سينما بايد چيزي نزديك به ٢٠٠ هزار تومان باشد تا  سينمادار بتواند توان تأمين هزينه هاي خود را با اين نرخ تورم داشته باشد. سينما يك بحث فرهنگي است ولي خب چه سوبسيدي وجود دارد كه منِ سينماداربتوانم با اين قيمت ها پرژكتور عوض كنم؟

مخاطب با شرايط اقتصادي موجود توانايي خريد بليت٤٥ هزار توماني را ندارد!

مدير پرديس گلشن مشهد اضافه مي كند: وقتي در كشوري نرخ تورم از اندازه نرمال بالاتر مي رود و  يك فضاي غير استاندارد اقتصادي ايجاد ميكند، تمام فرايندها از جمله فضاي فرهنگي و هنري آسيب مي بينند. اين نرخ هايي كه الان از آن ها صحبت مي شود، نميتوانند در سال آينده هزينه هاي سينما را تأمين كنند و از طرفي هم ميبينيم كه همين الان مخاطب با شرايط اقتصادي موجود توانايي خريد بليت٤٥ هزار توماني را ندارد!  وقتي مخاطب توانايي ندارد و سينمادار هم نميتواند، من ميگويم شكست سنگيني براي سينما رقم خواهد خورد و بسياري شغلشان را عرض خواهند كرد چراكه ديگر منطقي وجود ندارد.

او در آخر خاطرنشان مي كند: فكر ميكنم باتوجه به شرايط موجود، الزاما دولت بايد چاره انديشي كند.

دینا قالیباف