به گزارش پلاتو هنر، گالری شریف گالری هنرهای تجسمی است که در تابستان 1399 در تهران آغاز به کار کرد. براساس آنچه که در معرفی این گالری آمده است، رویکرد شریف فراهم آوردن فضایی برای معرفی و فعالیت هنرمندان نوخاسته است؛ از این‌روی گالری از تجربه‌ها و دیدگاه‌های جدید در هنر معاصر استقبال می‌کند. شریف همچنین به فعالیت‌های بینارشته‌ای و رویکردهای تئوریک هنر توجه دارد و می‌کوشد تا با برگزاری نشست‌های تخصصی، ایونت‌ها و جلسه‌های گفت‌گو با هنرمندان، فاصله میان مباحث تئوری و عملی در هنر را از میان بردارد.

مریم راستی مدیر گالری شریف در گفتگو با پلاتو هنر درباره چالش‌های گالری‌داری در یک سال گذشته عنوان کرد: ما همواره برای یک سال آینده گالری برنامه‌ریزی می‌کنیم. پس از اعتراضات اخیر ایران ما در واکنش به این شوک و ترومای عمومی مانند دیگر گالری‌ها تعطیل شدیم.

او ادامه داد: پس از گذشت مدتی و از سرگذراندن رویدادهای مختلف اجتماعی و سیاسی احساس کردیم که ما در حال حاضر وظیفه داریم کار دیگری انجام دهیم. در این راستا و در همفکری که با اعضای گالری و هنرمندان داشتیم، فعالیتمان را ازسر گرفتیم.

این گالری دار تصریح کرد: واضح است که در پی تمام این رویدادها روال عادی که در هنر وجود داشت، دچار تغییراتی شده است و آن اشتیاق مخاطبان به بازدید از نمایشگاه ها تحت تاثیر شرایط قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه در مارکت هنر هم مشکلاتی ایجاد شده است. به هرحال ما به اینکه اتفاقات بهتری رخ دهد و روزهای روشن تری داشته باشیم، امید داریم.

او تاکید کرد: در ماه های اخیر بسیار درباره هنر اعتراضی شنیده ایم اما دو مساله مهم را باید در نظر بگیریم؛ اول اینکه هر هنرمندی از دید خود نسبت به شرایط واکنش خواهد داشت و دیگر اینکه خیلی اوقات کاری که هنرمند انجام می دهد، کاری مربوط به تاریخ هنر است و ممکن است در زمان حال وجه اعتراضی آن به آن معنی که در ذهن آدم‌ها وجود دارد، دیده نشود. اما وقتی در بازه زمانی بلندتری به یک اثر هنری نگاه می کنیم، متوجه می شویم که در آن زمان آرتیست کاملا معترضانه نسبت به زمانه خود نگاه می کرده و از آن تاثیر می پذیرفته است.

این مدیر گالری بیان کرد: در اتفاقات اخیر ما با هنرمندانی در ارتباط بودیم که دیگر نتوانستند فعالیت خود را ادامه دهند. در مقابل نیز با هنرمندانی در ارتباط بودیم که فعالیتشان خیلی بیشتر شد و اتفاقا مجموعه‌های مختلفی خلق کردند. هنرمند می‌تواند قلب حساس یک جامعه باشد؛ وقتی اتفاقی رخ می‌دهد گاهی قلب با هیجان بیشتر شروع به تپش می‌کند و گاهی خیلی آرام‌تر فعالیت می‌کند. فعالیت هنرمندان نیز همین گونه است.

راستی در پایان با بیان اینکه گالری تنها محل ارائه آثار هنری نیست، گفت: این را باید درنظر گرفت که وقتی از هنر اعتراضی صحبت می کنیم، صرفا گالری تنها پلتفرم مناسب برای ارائه آن نیست. اکنون هنرمندان به خوبی از فضای مجازی و فضاهای عمومی برای ارائه اثر خود استفاده می کنند.

ندا زنگینه