به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، رضا آشفته منتقد  تئاتر از پایان هفته گذشته به دلیل پایین آمدن هموگلوبین خون که به دنبال خود تنگی نفس و کم شدن اکسیژن خون را به همراه داشت در بیمارستان لولاگر تهران بستری شد.  این موضوع با پیگیری صندوق اعتباری هنر برای امور درمانی این هنرمند همراه بود.

 مسلم کریمی، معاون اعضای صندوق اعتباری هنر درباره اقدامات انجام گرفته از سوی صندوق اعتباری هنر برای حل مشکلات هزینه های درمانی و سایر امور بیمارستانی رضا آشفته گفت: «به محض اطلاع از بستری شدن رضا آشفته منتقد و مترجم تئاتر در بیمارستان بلافاصله با پیگیری های لازم از محل بستری وی و روند درمانی این هنرمند پیشکسوت، ضمن پرداخت هزینه های درمانی او به عنوان یکی از اعضای این صندوق، هماهنگي های لازم درباره جابه جایی بیمارستان برای ادامه درمانش نیز انجام شد.»

او  ادامه داد: «با دستور فوری سیدمجید پوراحمدی مدیر عامل صندوق اعتباری هنر، در تماس با بیمارستان محل بستری رضا آشفته و همچنین همراهان وی هزینه های درمانی و ترخیص بیمارستانی او لحظاتی پیش به حساب هنر کارتش واریز شد.»

معاون اعضای صندوق اعتباری هنر توضیح داد: «با عنایت به وظیفه ذاتی این صندوق درخصوص حمایت همه جانبه از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، ثبت نام بیمه درمان تکمیلی رضا آشفته به هزینه صندق اعتباری هنر از ابتدای قرارداد این دوره بیمه درمان تکمیلی وی در سقف تعهدات برای هر بیمه شده انجام  و ایشان تحت پوشش بیمه تکمیلی (طرح رفاه) صندوق است.»

کریمی به اقدامات انجام گرفته صندوق اعتباری هنر درباره بیمه تأمین اجتماعی رضا آشفته هم اشاره کرد و افزود: «با مساعدت و حمایت این صندوق بیمه تأمین اجتماعی وی نیز که مدتی با توجه به همکاری او با مجموعه ای هنری قطع شده بود، از یکماه گذشته مجددا برقرار شده و مورد استفاده است.»

معاون اعضای صندوق اعتباری هنر از جابه جایی بیمارستان محل بستری رضا آشفته با رایزنی و پیگیری های انجام گرفته نیز خبر داد.

کریمی در پایان گفت: «تلاش و وظیفه ذاتی مجموعه صندوق اعتباری هنر این است تا حد امکان نیازهای مالی و درمانی خانواده فرهنگ، هنر و رسانه عضو این صندوق را مرتفع کرده و حمایت لازم را به عمل آورد.»