به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه گروهی «وضعیت: در حال…» از جمعه 28 بهمن ماه در گالری شریف افتتاح شده است. این نمایشگاه تا 9 اسفندماه ادامه دارد.

مصطفی امامی، پریسا بهرامی، پرستو حقی، نیلوفر رضایی، افرا فرحناک، پریا فرخی، ملاحت محب‌خواه و شادی یوسفی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند.

در بیانیه این نمایشگاه گروهی می‌خوانیم: «در شرایط شوک و ابهام، زمان به گونه ای دیگر می گذرد. چنان سریع که موج های وحشت و اندوه پی در پی می ربایدمان و چنان کُند که گویی هرگز چیزی به نقطه پایان نمی رسد.

ذهن نقاش چگونه می خواهد لحظه ای را منجمد کند تا وضعیت در حال گذار را دریابد؟ ذهن نقاش چگونه شرایط مغشوش جدید را درمی‌یابد؟»

نیلوفر رضایی هنرمنذی که یکی از آثار او در این نمایشگاه به نمایش درآمده است، درباره این نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه ما برآیندی از شرایط اخیر کشور است و بر این اساس بیشتر آثار هنرمندان در بازه زمانی چندوقت اخیر خلق شده اند. هدف این نمایش این است که تجربه‌های احساسی که هنرمندان در چندوقت اخیر داشته‌اند و تاثیر آن بر آثارشان به نمایش گذاشته شود.

او ادامه داد: اسم نمایشگاه «وضعیت: در حال …» است به این معنا که وضعیتی را نشان می دهد که همه چیز در آن جدید است و هنرمند هم در این شرایط نمی داند به کدام سمت برود.

این هنرمند درباره تکنیک اثر خود توضیح داد: من تکنیک کلاژ را برای این اثر انتخاب کردم یا به نوعی می‌توان گفت که کلاژ در دوران اخیر من را انتخاب کرد زیرا این تکه چسبانی‌ها زمانی که یکسری موضوع داشتم و نمی‌دانستم چه کار کنم، خیلی به من کمک کرد.

او درباره حضور نمادین دست در اثر خود گفت: این دست‌ها برای من  نشانی از کش مکشی بود که با اوضاع بیرونی دارم و دوست داشتم این حس را در اثر خود نیز بازتاب دهم. آثار من هیچوقت رئال نبوده‌اند و معمولا در ترکیبی بین طبیعیت و موضوعاتی که با فضا همخوانی ندارند، قرار دارند. این دست‌ها و وجود آن‌ها در طبیعت برای من داستان جدال انسان با محیط بیرونی را نمایان می کند.

رضایی در پایان درباره نقطه مشترک آثار این نمایشگاه عنوان کرد: در همه این آثار به ارتباط میان انسان و محیز بیرونی توجه شده است و هر هنرمندی ین موضوع را به روش خود بیان کرد.