به گزارش پلاتو هنر، نخستین شماره از مجله تخصصی «کتاب تئاتر» به مدیریت حسن پورگل­محمدی و سردبیری بهزاد خاکی­نژاد منتشر شد.

این مجله پژوهشی با حمایت هیات مدیره صنف مدرسان تئاتر و با مقاله­هایی از سیمین امیریان، ابوالقاسم دادور، شاهد پیوند، ابوالفضل دژاکام، مهدی صدیقی، رضا عباسی، شه‌ناز روستایی، عسل عصری‌ملکی، مهتاب مبینی و سیده آسیه میرحسینی منتشر شده است.

«کتاب تئاتر» در بهار 1400 مجوز گرفت که با همکاری صنف مدرسان تئاتر منتشر شود اما به دلیل تشکیل این انجمن در تابستان 1401 انتشار آن تا پایان سال جاری به طول انجامید.

فراخوان مقاله­‌های دومین شماره از کتاب تئاتر در بهار سال آتی به اطلاع علاقه‌­مندان خواهد رسید.