به گزارش پلاتو هنر به نقل از گاردین، اثر هنریکه بنکسی که اخیرا روی دیواری در شهر ماگریت‌ واقع در انگلستان خلق کرده بود به پارک موضوعی «دریملند» این شهر منتقل می‌شود.

این دیوارنگاره که به نظر می‌رسد با موضوع خشونت خانگی خلق شده باشد، یک زن خانه‌دار دهه ۵۰ میلادی را در یک لباس کلاسیک آبی،‌ یک جفت دستکش شست‌وشو زردرنگ، یک چشم کبود متورم و دندان شکسته را به تصویر می‌کشید که مردی را درون یک فریزر کوچک پرتاب کرده است.

فریزر واقعی که برای تکمیل این نقاشی توسط «بنکسی‌» مورد استفاده قرار گرفته بود،‌ تاکنون دوبار از محل این نقاشی برداشته شده است؛‌ یک بار توسط مالک خانه‌ای که این نقاشی بر روی دیوار آن خلق شده است و یک بار توسط شورای شهر.

هر دو بار دلیل این‌کار حفظ امنیت این اثر هنری عنوان شده است و مالک خانه نیز تاکید کرد که امیدوار است با این کار مردم بتوانند از این اثر هنری بازدید کنند.

بنکسی هنرمند گرافیتی‌کار اهل بریستول است که با نقاشی‌های دیواری و هنر گرافیتی اعتراضی خود، شهرت جهانی دارد، با این حال هنوز هویت اصلی او فاش نشده است. نقاشی‌های این هنرمند بیشتر به مسائل سیاسی و موضوع‌هایی مانند گرمای جهانی، جنگ، شنود غیرقانونی و شرایط سخت کاری پرداخته است. تا کنون بارها نقاشی‌های این هنرمند از روی دیوار جدا و به قیمت صدها هزار پوند فروخته شده است.