به گزارش پلاتو هنر، شهرام کرمی، مرتضی اسدی‌مرام و محمدعلی قویدل فرد بندری به‌عنوان هیئت انتخاب آثار سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی به دبیری مهدی سیم‌ریز انتخاب شدند.

پس از اتمام مهلت ثبت نام در سایت جشنواره 56 اثر در قالب DVD به آدرس پستی جشنواره ارسال شد که توسط هیئت داوران  طی 2 روز در تاریخ 13 و 14 بهمن ماه مورد بازبینی قرار گرفتند و در نهایت 10 اثر به منظور شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی به دبیرخانه معرفی شدند.

سیزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی به دبیری مهدی سیم‌ریز از 6 تا 9 اسفند ماه در بندرعباس برگزار خواهد شد.