به گزارش پلاتو هنر، مجمع عمومی انجمن مدرسان خانه تئاتر سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ شمسی در ساختمان آفتاب خانه تئاتر با حضور اکثریت اعضای این انجمن برگزار شد.

در این نشست، ضمن رأی اکثریت به اصلاح بندهایی از اساسنامه انجمن، انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن مدرسان خانه تئاتر برگزار شد و با کسب اکثریت آرا، به ترتیب رضا دادویی، حمید ابراهیمی و آرش پژمان به‌عنوان اعضای هیأت مدیره و آرمان طیران به‌عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.

همچنین عرفان پهلوانی به‌عنوان بازرس انجمن مدرسان خانه‌ تئاتر و بهروز مهرعلیان به‌عنوان بازرس علی‌البدل این انجمن برگزیده شدند.