به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه «آینه در آینه ۲» با موضوع «تهران ۵۷ به روایت عکس‌های قربان خلیلی»، سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه که در امتداد نمایشگاه «آینه در آینه ۱» سال گذشته در موزه هنرهای معاصر تهران است، عکس‌های قربان خلیلی از وقایع انقلاب اسلامی روی دیوار می‌رود.

این نمایشگاه ساعت ۱۳:۳۰ سه‌شنبه با حضور هنرمندان و مسئولان افتتاح می‌شود.

سال گذشته نمایشگاه «آینه در آینه ۱» با موضوع هنر انقلابی و اعتراضی، دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در موزه هنرهای معاصر افتتاح شد.