رییس مرکز سیما فیلم در حکمى مجتبی نقی‌ئی را به سمت سرپرست قائم مقامی این مرکز منصوب کرد.

به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، در حکم مهدى نقویان خطاب به نقى یى آمده است

«نظر به سابقه و تعهد شما در امر تولید و تعامل سازنده با هنرمندان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست قائم مقامی مرکز سیمافیلم منصوب می‌شوید.

‌امید است در عصر تحول صداوسیما به دور از انحراف و انفعال، زمینه ساز این امر مهم باشید.»

نقى‌ئى دانش آموخته رشته سینما‌ست و پیش از این مدیر دوبلاژ صداوسیما بود.