به گزارش پلاتو هنر، درپی انتشار بدون مجوز سریال «سقوط» ،‌ساترا از سکوی فیلیمو درخواست کرد برای دریافت مجوز تولید و انتشار این مجموعه نمایشی اقدام کند.

تذکرات مکتوب پیاپی ساترا به فیلیمو و هشدار نسبت به عواقب بی‌توجهی به قانون نیز توسط سکوی مذکور نادیده گرفته شد. با استمرار بی‌توجهی این سکو به مکاتبات و تذکرات مکرر ساترا، این سازمان بر اساس وظیفه قانونی اقدام به مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط به ویژه دادستانی کرد .

همچنین ساترا خواستار برخورد قانونی برای توقف انتشار این سریال بدون مجوز تولید  شد.

جهت استحضار افکار عمومی تاکید می‌نماید ساترا درخواست توقف انتشار آن را در این مرحله صرفاً به دلیل بی‌اعتنایی سکوی فیلیمو به قانون به دادستانی ارائه داده و منتظر اقدام قانونی دستگاه قضائی است.

یادآور می‌شود از آنجا که ساترا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر خود ضابط قضائی نیست، برای انجام مأموریت محوله و جلوگیری از تخلفاتی که منجر به اخلال در حقوق مردم و دیگر فعالان و رقبای کسب و کار مربوطه می‌شود، گزارش تخلفات ثبت‌شده را باید به دستگاه قضائی گزارش کند. بدیهی است اقدامات بعدی در حیطه وظایف دستگاه قضائی است.