رئیس سازمان صدا و سیما گفت: این اتفاقات، اتفاقات جدیدی نیست و امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده و طبیعت این مسیر ریزش‌ها و رویش‌ها است.

به گزارش پلاتو هنر به نقل از صبا، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما امروز درباره پناهندگی برادر خود و مصاحبه وی با رسانه‌های خارج از کشور واکنش نشان داد.

روز گذشته ۲۰ دی‌ماه مجله تایم آمریکا در مصاحبه‌ای با میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس فعلی صداوسیما از پناهنده شدن وی در آمریکا خبر داده بود. این نشریه آمریکایی مدعی شده بود که میثم جبلی بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن برادرزاده‌اش، چنین تصمیمی گرفته است.

رئیس سازمان صدا و سیما امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اظهارات برادرش که پناهنده شده است، گفت: من هم اظهارات ایشان را دیدم، البته نمی‌دانم چه مقدار از آن ارادی و تحت اختیار بوده است؛ اما این اتفاقات، اتفاقات جدیدی نیست و امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده و طبیعت این مسیر ریزش‌ها و رویش‌ها است.