بیانیه راهبردی موسیقی در جلسه آتی شورای فرهنگ عمومی کشور بررسی خواهد شد.

به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور، صابر اکبری خضری، دستیار ویژه دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کرد:

«نبود موضع راهبردی مشخص نسبت به حکم‎رانی فرهنگی در عرصه موسیقی، باعث شده تا ظرفیت‌های این عرصه در ابعاد گوناگون شکوفا نشود. فرایند کارشناسی مفصّل و دقیقی را با همراهی نهادهای مختلف رسمی و عمومی و کنشگران و پژوهشگران این عرصه به انجام رسانده‌ایم که ماحصل این کار با عنوان «بیانیه راهبردی موسیقی» در جلسه آتی شورا بررسی شده و بعد از اصلاحات نهایی، به تصویب خواهد رسید. این بیانیه راهبردی، مبنای برنامه‎ریزی‎های بعدی و طراحی اقدامات مختلف در حوزه موسیقی خواهد شد که پیگیری اجرایی سازی آن نیز به صورت مرتب توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام شده و به اطلاع اهالی فرهنگ و هنر و عموم مردم خواهد رسید.

امیدواریم با نهایی شدن این بیانیه راهبردی، پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی در نهایت موضع راهبردی نظام فرهنگی کشور در عرصه موسیقی و بایسته های آن در نسبت با دستگاه‎های فرهنگی مشخص شود.»