آمار طرح‌های رسیده به نخستین رویداد «سینما سلامت» با محوریت موضوع کرونا اعلام شد.

به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، طبق اعلآمار طرح‌های رسیده به نخستین رویداد «سینما سلامت» با محوریت موضوع کرونا اعلام شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، طبق اعلام دبیرخانه نخستین رویداد ایده‌پردازی «سینما سلامت» تعداد ۳۶۳ طرح فیلم‌نامه با محوریت کرونا به این رویداد ارسال شده است. نخستین رویداد «سینما سلامت» با هدف ایجاد پیوند میان حوزه سلامت و سینما و ثبت و ضبط خاطرات و تجارب کادر درمان از مواجهه با همه‌گیری کرونا به همت بنیاد سینمایی فارابی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود. پیش از این نشست‌ انتقال تجربه با هدف در میان گذاشتن ایده‌های پزشکان و پرستاران با سینماگران و نویسندگان برگزار شده و حالا در اولین مرحله‌یِ منتورینگ، نویسندگانِ طرح‌های برگزیده امروز (سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱) از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) بازدید و با تجهیزات و شرایط این مجموعه در مقابله با کرونا آشنا می‌شوند.ام دبیرخانه نخستین رویداد ایده‌پردازی «سینما سلامت» تعداد ۳۶۳ طرح فیلم‌نامه با محوریت کرونا به این رویداد ارسال شده است.

نخستین رویداد «سینما سلامت» با هدف ایجاد پیوند میان حوزه سلامت و سینما و ثبت و ضبط خاطرات و تجارب کادر درمان از مواجهه با همه‌گیری کرونا به همت بنیاد سینمایی فارابی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود. پیش از این نشست‌ انتقال تجربه با هدف در میان گذاشتن ایده‌های پزشکان و پرستاران با سینماگران و نویسندگان برگزار شده و حالا در اولین مرحله‌یِ منتورینگ، نویسندگانِ طرح‌های برگزیده امروز (سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱) از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) بازدید و با تجهیزات و شرایط این مجموعه در مقابله با کرونا آشنا می‌شوند.