پروژه میدانی نقاشی ۲۲ ابردیوار تهران به زودی در مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می‌شود.

به گزارش پلاتو هنر به نقل از دبیرخانه رویداد هنری سروقامتان، در رویداد پروژه میدانی نقاشی که با هدف پاسداشت مقام شهدا و زنده نگاه‌داشتن یاد و نام اسطوره‌های ایران اسلامی ساماندهی شده است هر کدام از مناطق پایتخت با ابردیواری به نام شهدای منطقه مزین می‌شود

۲۲ هنرمند صاحب‌نام طراح و نقاش صاحب‌نام کشور در این رویداد دعوت شده‌اند تا متناسب با رویکرد این پروژه میدانی طرح‌های خود را آماده و ارائه کنند.

طرح‌های این هنرمندان پس از انتخاب دیوارها و جانمایی نام شهدای هر منطقه توسط گروه‌های اجرایی نقاشی دیواری بر روی دیوارهای منتخب پیاده‌سازی و بعد از امضای هنرمند صاحب اثر به عنوان اثر هنری به خانواده شهدا و مردم شریف همان منطقه تقدیم می‌شود.

طراحی این ابردیوارها توسط هنرمندان مدعو در حال انجام است و آثار ارائه شده پس از تأیید شورای هنری این رویداد بر ابردیوارهای منتخب شهر تهران نقش می‌بندد و جاودان می‌شود.

 ویژه برنامه سروقامتان تهران توسط سازمان زیباسازی شهر تهران و با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری نام به عنوان دبیرخانه هنری و اجرایی این رویداد در زمستان ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.