به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، سرپرستان مدیریت باشگاه رشد، همچنین تولید، تامین و بررسی و ایده، پژوهش و اقتباس اداره کل فیلمنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

حسین اسدی زاده مدیرکل دفتر فیلمنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ابوالقاسم صالحی زاده را به سمت سرپرست مدیریت باشگاه رشد دفتر فیلمنامه صداوسیما منصوب کرد.

اسدی زاده در حکمی دیگر، اکرم صادقی را به عنوان سرپرست مدیریت تولید، تامین و بررسی دفتر فیلمنامه صداوسیما معرفی کرد.

همچنین جبرئیل نجفی ایواتلو با حکم مدیر کل دفتر فیلمنامه، سرپرست مدیریت ایده، پژوهش و اقتباس دفتر فیلمنامه صداوسیما شد.

در این احکام بر استفاده از ظرفیت های نیروهای مومن و هنرمند در تحقق شرح وظایف اداره کل فیلمنامه بر اساس مفاد طرح تحول سازمان صداوسیما تاکید شده است.