جهان بخش سلطانی سریال سرنخ۲ را می سازد.

به گزارش پلاتو هنر به نقل از برنا، جهانبخش سلطانی از ساخت سری دوم سریال «سرنخ» خبر می دهد و تاکید می‌کند که فصل جدید این مجموعه هم با وجود فاصله زمانی ۲۵ ساله، همچنان برای مخاطب جذاب خواهد شد. او می گوید، کاراکتر «امیرحسین اوصیا» به‌شدت به خودش شباهت داشته و به نوعی خودِ خودش بوده است.

و تاکنون یک قسمت ساخته شده و ۲۰ روز در اصفهان فیلمبرداری شده تا آن را به تهران بیاورند و ببینند چه کسی حاضر است،سرمایه گذاری کند.