نخستین برنامه از سلسله نشست‌های «بازیابی» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش پلاتوهنر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اولین برنامه از سلسله نشست‌های «بازیابی» در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. این سلسله نشست‌ها، با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف برگزار می‌شود و مباحث و موضوعات بنیادین و نظریِ حوزه فرهنگ‌وهنر از منظر کاربردی به بحث گذاشته خواهد شد.

نخستین نشست از این مجموعه نشست‌ها به موضوع «مداخله‌ی هنرمند هنرهای تجسمی در صورت بندی امروز و فردا» اختصاص دارد.

ایمان افسریان نقاش و منتقد هنری در کنار زروان روح‌بخشان، مدرس و منتقد هنری، سخنرانان این نشست خواهند بود.

این برنامه شکل تعاملی دارد و تمامی حاضران و مخاطبان نیز در بحث مشارکت خواهند داشت.

نخستین نشست «بازیابی» روز چهارشنبه ۲۳ اذرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.