پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/10/03
زندگی در این خانه‌های متروک جریان دارد
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/29
نقد آثار هنری‌تان را به «آیکا» بسپارید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/09/25
گالری‌گردی در هفته پایانی پاییز
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/23
با «حراج آنلاین تهران» آشنا شوید
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/20
موضوع «گذار و عبور» گذار از وابستگی است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/18
لیست گالری‌گردی این هفته
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/14
با نقاشی از میزها لحظه‌ها را ماندگار می‌کنم
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/13
گزارش تصویری نمایشگاه «عکاسی خیابانی تهران»
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/11
دیدار با مصدق در یک گالری‌گردی زمستانی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی