پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/10/24
ضیافتی برپاست که ما از جزئیات آن خبر نداریم
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/23
چند پیشنهاد برای گالری‌گردی این هفته
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/20
بیانگری در اثر هنری برایم اهمیت دارد
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/19
از دکترای بیوفیزیک تا خلق انیمیشن «سالیان سال»
2, گزارش تولیدی سینما, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/10/17
سوررئالیسم نقش بسته روی لباس
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/16
چه خبر از گالری‌ها؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/11
بیگانگی انسان معاصر با خودش سوژه آثار من است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/10
هرآنچه می‌خواهید درباره حراج‌های هنری بدانید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, گزارش ویژه
1402/10/09
هفته دوم دی ماه به کدام گالری‌ها برویم؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی