پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/10/11
بیگانگی انسان معاصر با خودش سوژه آثار من است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/10
هرآنچه می‌خواهید درباره حراج‌های هنری بدانید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, گزارش ویژه
1402/10/09
هفته دوم دی ماه به کدام گالری‌ها برویم؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/10/03
زندگی در این خانه‌های متروک جریان دارد
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/29
نقد آثار هنری‌تان را به «آیکا» بسپارید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/09/25
گالری‌گردی در هفته پایانی پاییز
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/23
با «حراج آنلاین تهران» آشنا شوید
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/20
موضوع «گذار و عبور» گذار از وابستگی است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/09/18
لیست گالری‌گردی این هفته
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی