پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/12/02
آب بستر اجرای نمایشی از زندگی!
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/12/01
احساس موسیقایی رنگ را درک کرده‌ام
2, گزارش تولیدی موسیقی, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/11/30
کرگدن‌‌ها تنها هستند اما بی یار و رفیق نه!/ احیای مرام کرگدنی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/11/29
فرهنگسرای نیاوران؛ از روزهایی که جریان‌ساز بود تا انفعال این‌روزها
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, گزارش ویژه
1402/11/28
چه خبر از گالری‌ها؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/11/25
این نقاشی‌ها حال‌وهوای روستا دارند
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/11/23
ماجرای برگزیده شدن عکاس ایرانی در جشنواره بریتانیا
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/11/18
از فرش و ساختار هنر شرقی الهام گرفتم
2, تولیدی تجسمی جشنواره فجر, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/11/17
فضا را برای حضور دیدگاه‌های مختلف فراهم کردیم
2, تولیدی تجسمی جشنواره فجر, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی