پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/03/21
قدم زدن در جهان NFT
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, گزارش ویژه
1402/03/18
چند کلامی در رابطه با تعرفه رسمی عکاسی مطبوعاتی 1402
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/17
طنین آشنای مکان‌هایی از حافظه در عین بی‌صدایی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/10
در دوران کرونا به نقاشی پناه بردم/ تجلیل از زنان
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/07
نقاشی‌هایی که کودکان پس از زلزله خوی کشیدند
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/02
نهمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» متمرکز بر بخش آکادمیک
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/01
داستان هایپررئالیسم را درک کنیم/ تنها محو جزئیات نشویم
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/02/21
هنر بزرگ‌ترین عشق زندگی من است/ باید شروع کرد
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1401/12/13
نمایشگاه گروهی «وضعیت: در حال…»
1, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی