پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/04/13
روایت ما و دیوارهای بلند روبه‌رو!
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/10
روزهای گرم تابستان با گالری‌گردی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/07
روایت می‌کنیم تا در برابر فراموشی بایستیم!
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/06
شکل نوشتار به کلمات روح می‌بخشد/ می‌خواهم جملات را ماندگار کنم
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/03
دیدار با پیشکسوتان در گالری‌گردی این هفته
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/29
خلاقیت چگونه در هنر بروز پیدا می‌کند؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, گزارش ویژه
1402/03/29
متوجه اهمیت طراحی کتاب نیستیم/ تغییر لازم است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/27
پایان بهار با گالری‌‌گردی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/22
تعامل فعال موزه با مخاطبان
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی