پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/05/08
مجسمه‌های صابر ابر را تماشا کنید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/31
این هفته به کدام گالری‌ها سر می‌زنید؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/28
آثار هفدهمین دوره حراج تهران را مشاهده کنید
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/28
مرور سیر تاریخی هوش مصنوعی؛ از هنر تا تکنولوژی
2, گزارش تولیدی سینما, گزارش تولیدی موسیقی, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/04/27
با میلیاردی‌های حراج تهران آشنا شوید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/25
فرش‌های پوسیده‌ای که به اثر هنری تبدیل شدند
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/25
بلای جعلیات در عالم هنر
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/24
این هفته به کدام گالری‌ها برویم؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/04/22
بدرقه شاعر رنگ ها به خانه ابدی
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی سینما, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی