پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/07/15
این هفته به کدام گالری‌ها برویم؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/10
آموزش نقاشی به ربات‌هایی دست‌ساز
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/07/09
دودلینگ آرت بداهه‌پردازی در هنر است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/08
آغاز یک هفته دیگر با گالری‌گردی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/05
با موزه‌های هنرهای معاصر جهان آشنا شوید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/03
خروس برای من یادآور خاطرات خوش گذشته است
2, عکس, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/01
شروع پاییز با گالری‌گردی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/28
مدرسان هنر راه و روش خودشان را تکثیر می‌کنند
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/26
گالری‌گردی در روزهای پایانی تابستان
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی