پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/07/03
خروس برای من یادآور خاطرات خوش گذشته است
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/01
شروع پاییز با گالری‌گردی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/28
مدرسان هنر راه و روش خودشان را تکثیر می‌کنند
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/26
گالری‌گردی در روزهای پایانی تابستان
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/22
ستاره فیلم خودتان شوید!
2, گزارش تولیدی سینما, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/06/22
شهر و مدرنیته دغدغه ذهنی من است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/19
اینجا بی‌قاعدگی، قاعده است!
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/18
چه خبر از گالری‌ها؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/06/14
از ذات انتقادی هنرهای جدید می‌ترسند
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی