پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1402/07/22
گالری‌گردی در هفته پایانی مهر
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/22
روایت یک کاپا که نمی‌خواهد متولد شود
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/20
منظره‌هایی تلفیقی از عکاسی و هوش مصنوعی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/07/16
حوزه مجسمه‌سازی ما جوان است/ گفتگوی جهانی با زبان هنر
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/15
این هفته به کدام گالری‌ها برویم؟
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/10
آموزش نقاشی به ربات‌هایی دست‌ساز
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, هوش مصنوعی
1402/07/09
دودلینگ آرت بداهه‌پردازی در هنر است
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/08
آغاز یک هفته دیگر با گالری‌گردی
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/07/05
با موزه‌های هنرهای معاصر جهان آشنا شوید
2, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی