پلاتو هنر
هنرهای تجسمی

گزارشهای تولیدی

1403/02/29
شروعی دیگر با هنرمندان تجسمی در هفته جاری
3, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/24
گزارش تصویری نمایشگاه گروهی عکس کانون عکاسی «شفق»
3, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/24
تاثیر شرایط بحرانی بر آثار هنری در طول تاریخ
3, گزارش تولیدی موسیقی, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/02/22
یک هفته دیگر با گالری گردی همراه ما باشید
3, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/17
گزارش تصویری نمایشگاه انفرادی «افکار»
3, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/16
انواع سبک‌های نقاشی «مکاتب نگارگری»
3, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی, گزارش ویژه
1403/02/15
گالری‌گردی در سومین هفته اردیبهشت
3, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/09
گزارش تصویری نمایشگاه انفرادی «می‌شنوی؟»
3, چند رسانه ای, گزارش تولیدی موسیقی, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/09
این سمفونی را از لابه‌لای استخوان‌هایم می‌شنوی؟
3, گزارش تولیدی موسیقی, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی